Tabliczka Nieupoważnionym osobom wstęp wzbroniony

10,00