Preparat do zwalczania owadów latających i biegających ZOTAL LABOLATORIOS Arpon G 1 L

167,00 

Opis

Preparat do zwalczania owadów latających i biegających ZOTAL LABOLATORIOS Arpon G 1 L

Preparat stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających (much, komarów, pcheł, wszy, kleszczy, os, karaluchów, czerwonych roztoczy i innych insektów). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt w budynku.

Rodzaj użytkowników:

Stosowanie profesjonalne.

Postać produktów:

Płyn. Po rozcieńczeniu w wodzie emulsja.

Substancja czynna: Cypermetryna – 100 g

Data ważności 4 lata od daty produkcji.

Stosowanie:

Preparat Arpon G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy-nanieść na powierzchnię nieporowate w ilości 50ml/m2, na powierzchnie porowate w ilości 100ml/m2. Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do noszenia do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

Efekt widoczny po 2-5 minutach. Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie.

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń:

Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylacje pomieszczenia. Zaparowane pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny.

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska:

Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji.wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Środki ostrożności:

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywołać uczucie senności i zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wdychania dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Przechowywać pod zamknięciem w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z ustawą o odpadach i regulacjami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami danego regionu. Traktować jako odpad niebezpieczny.

Pojemność:

1 L


Nie znalazłeś produktu, który Cię interesuje?

Masz pytania co do produktu, jego składu lub dostępności? A może szukasz czegoś innego i potrzebujesz rady fachowca? Zadzwoń lub napisz do nas, chętnie pomożemy Ci w znalezieniu idealnego produktu dla Twojego zwierzaka! Tutaj znajdziesz kontakt do nas. Więcej na temat naszych produktów oraz usług znajdziesz na naszym Blogu, zapraszamy!

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Producent