Kwas mlekowy GALVET Lactivet Drink 50% jasny 1 kg

29,45 

Opis

Kwas mlekowy GALVET Lactivet Drink 50% jasny 1 kg

Dodatek paszowy dla drobiu, gołębi, trzody chlewnej i bydła.

Kwas mlekowy 50%.Lactivet Drink to dodatek paszowy dla zwierząt, bogaty w kwas organiczny pochodzący z niewielkiej grupy bezpiecznych mikroorganizmów probiotycznych( rodzaj Lactobacillus i Bifidobacterium).

Kwas mlekowy występuje w sposób naturalny w wielu produktach spożywczych oraz w tkankach organizmów żywych i dlatego jego stosowanie w żywieniu zwierząt i konserwacji pasz jest uzasadnione. Jest całkowicie przyswajalny i metabolizowany w organizmie zwierząt.

Dodatek kwasu mlekowego do pasz poprawia ich smak, co wpływa na ich chętne przyjmowanie przez zwierzęta.

Ułatwia powrót do dobrej kondycji przy występowaniu wodnistej biegunki oraz pomaga pozbyć się szkodliwych toksyn z organizmu zwierzęcia. Doskonały na czas rekonwalescencji i po kuracji antybiotykowej. Wpływa na wewnątrzkomórkową regulację pH, co pozwala na jego obniżenie w treści pokarmowej, a także zapobieganie rozwojowi niekorzystnej flory bakteryjnej.

Skład:

kwas mlekowy

Zastosowanie:

do wszystkich gatunków zwierząt

Stosowanie u zwierząt:

  • W żywieniu drobiu stosujemy 0,2% roztwór kwasu mlekowego, który uzyskujemy po zmieszaniu 1 kg kwasu mlekowego 50% z 250 litrami wody. Tak sporządzony roztwór podajemy z wodą do picia w okresie zmiany paszy, przy wystąpieniu biegunek lub w przypadku utraty apetytu.
  • W żywieniu gołębi stosujemy jedną łyżkę stołową na 1L wody, 1-2 razy w tygodniu.
  • W żywieniu trzody chlewnej stosujemy kwas mlekowy w postaci 1% roztworu jako dodatek do pasz suchych. Roztwór 1% uzyskujemy po zmieszaniu 1 kg kwasu mlekowego 50% z 50 litrami wody. Przy podawaniu z wodą do picia stosujemy roztwór 0,5% (0,5 kg kwasu mlekowego 50% na 50 litrów wody). Dla trzody chlewnej możemy również podawać kwas mlekowy z mlekiem w ilości 0,5 do 1,0 kg na 50 litrów mleka.
  • W żywieniu bydła dzienna dawka wynosi 1ml na 5kg masy ciała, co daje 50-100ml/1 krowę/dziennie i od 30-50ml/1 cielę/dziennie.

Kiszenie traw:

Kwas mlekowy 50 % może być z powodzeniem stosowany do szybkiego i skutecznego kiszenia pasz. Sporządzamy roztwór 1% z kwasu mlekowego 50% (1kg kwasu mlekowego 50% zmieszać z 50 litrami wody) i taki roztwór
stosujemy w ilości:

  • trawy z upraw polowych – 4 l na 1000 kg,
  • mieszanki roślin motylkowych z trawami – 6 l na 1000 kg,
  • rośliny motylkowe – 7 l na 1000 kg.

Przygotowanie kiszonki z kukurydzy:

  • 1l kwasu mlekowego 50% wlać do 50 l wody, tak sporządzony roztwór stosować do zakiszania kukurydzy w ilości 6l na 1 tonę materiału, w przypadku ziarna stosować połowę 3l roztworu.
  • 1 l kwasu wystarczy na zakiszenie 8,5 tony kukurydzy
  • 30l kwasu wystarczy na zakiszenie 255 ton kukurydzy

Zalecenia bezpieczeństwa:

H315- Działa drażniąco na skórę.
H318- Powoduje bardzo poważne uszkodzenie oczu!!!
P280- Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352- W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332 + P313- W przypadku podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ zgłosić się do lekarza.
P305 + P351 + P338- W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i nadal płukać.
P3362- Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P310- Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Przed zastosowaniem dodatku paszowego lub przed przedłużeniem okresu stosowania należy zasięgnąć porady specjalisty do spraw żywienia zwierząt lub lekarza weterynarii.

Preparat wyłącznie dla zwierząt!!!


Nie znalazłeś produktu, który Cię interesuje?

Masz pytania co do produktu, jego składu lub dostępności? A może szukasz czegoś innego i potrzebujesz rady fachowca? Zadzwoń lub napisz do nas, chętnie pomożemy Ci w znalezieniu idealnego produktu dla Ciebie! Tutaj znajdziesz kontakt do nas. Więcej na temat naszych produktów oraz usług znajdziesz na naszym Blogu, zapraszamy!

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Masa netto

1 kg

Producent