Preparat na biegunkę krów i cieląt BENTAWET C 1 kg

30,00 

Opis

Preparat na biegunkę krów i cieląt BENTAWET C 1 kg

Mieszanka paszowa uzupełniająca o właściwościach mineralno-resorbujących dla krów i cieląt.

Środek na biegunkę krów, cieląt i byków, skuteczny również przy biegunce innych przeżuwaczy. Aż 80% biegunek u cieląt występuje na tle funkcjonalnym, więc zwykle nie ma potrzeby stosowania antybiotyków. Bentawet C składa się z wyłącznie z naturalnych składników – glinokrzemianów, kory dębu i ziela tymianku.

Skład:

  • montmorylonit (wypełniacz) 800 g
  • kora dębu 100 g
  • ziele tymianku 100 g

Stosowanie i dawkowanie dla krów:

Zastosowanie BENTAWETU C w ilości od 0,5 – 0,7 kg dziennie na krowę w dwóch dawkach po połowie – rano i wieczorem – przez okres 10 dni. Dobrze jest podawać osłonowo w przypadku żywienia zwiększoną ilością kiszonek po 300 g dziennie na jedną sztukę.

Stosowanie i dawkowanie dla cieląt:

BENTAWET C podawać cielętom w okresie pojenia mlekiem gdy występują zaburzenia w trawieniu ( luźny kał). Podawać po około 50 g (dwie czubate łyżki stołowe przez tydzień) . Po dokładnym wymieszaniu zawiesiny należy zaraz podawać do picia gdyż po chwili występuje osad.
Osłonowo BENTAWET C na l eży podawać jeden raz dziennie do mleka lub wody w ilości 20 – 30 g (czubata łyżka stołowa). Starszym cielętom można podawać także do paszy suchej w ilości około 75 g (trzy czubate łyżki stołowe dziennie) przez 10 dni.

Przechowywać w temp. -20 stopni C +30 stopni C w suchym pomieszczeniu. Stosować wyłącznie dla zwierząt. Nie zawiera dioksyn. Chronić przed wilgocią.

Masa netto:

1 kg

Informacje dodatkowe

Masa netto

1 kg

Producent

BENTAWET

Informacje dodatkowe

Zastosowane w Bentawetach glinokrzemiany stanowią w przybliżeniu 20 procent powierzchni Ziemi. Bentawety wykazują działanie zbliżone do węgla drzewnego, palonego jęczmienia.
Regulują poziom gospodarki kwasowej i powodują wymianę jonów z grupy silikatów glinowych.
Pochłaniają aminy toksyczne i toksyny bakteryjne.
Kolonizują kosmki jelitowe utrudniając zasiedlenie bakteriami powodującymi luźny kat.
Wymiana jonów i absorpcja wymienników cząsteczek biegunowych, dokonuje się nie tylko na powierzchni, ale i sięga we wnętrzu do wiązań chemicznych, do sorpcji fizycznej.
Stopień zmielenia glinokrzemianów zastosowany w BENTAWETACH zawyża zdolność wymiany kationowej. Wynika to ze zwiększonej ilości załamań w sieci krystalicznej co zwiększa skuteczność działania w przewodzie pokarmowym.
BENTAWETY stanowią źródło pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy.
Przy zwiększonej ilości kwasów tłuszczowych w żwaczu. Glinokrzemiany te wchłaniają je. Regulują w ten sposób poziom gospodarki kwasowej.
Glinokrzemiany nie są jednak buforem w ścisłym znaczeniu, lecz regulatorem koncentracji protonów w żwaczu. Przy normalnym karmieniu w żwaczu w momencie wysokiej fermentacji nie ma już cząsteczek buforowych i dlatego wymiana jonów ma tak duże znaczenie.
Glinokrzemiany z BENTAWETÓW redukują okresowy depresyjny efekt typowy dla kwaśnej przemiany materii, co wpływa pozytywnie na przyrost masy żywej, mleczność i wchłanianie paszy.
Przedstawione działania BENTAWETÓW predysponują je do stosowania w żywieniu trzody chlewnej i bydła. Szczególnie wskazane jest ich stosowanie u prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym, przy zmianach żywienia, po zakupie prosiąt z różnych źródeł i adaptacji do nowych warunków. U cieląt w okresie pojenia mlekiem, oraz starszych, – u krów szczególnie żywionych gorszej jakości paszami.